Super Team

FAQ
HARMONOGRAM UDZIELANYCH PORAD PRAWNYCH

Wi?cej informacji pod numerem tel. 17 227 14 48
oraz w biurze projektu:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
ul. Jana Paw?a II 8
Kolbuszowa 36-100


Obszar: Gmina Kolbuszowa

Miejsce udzielania porad:
biuro Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
Kolbuszowa ul. Jana Paw?a II 8

Nowy harmonogram do ko?ca 2012 roku dla Gminy Kolbuszowa
z wyj?tkiem 4 maja- pi?tek , 8 czerwca-pi?tek oraz 27 grudnia- czwartek

w ka?dy Wtorek od 1630 do 2030 oraz co drugi czwartek od 1300 do 1800 w dniach:

Stycze?- 3 stycze?, 10 stycze?, 17 stycze?, 24 stycze?, 31 stycze?

Luty- 7 luty, 14 luty, 16 luty, 21 luty, 28 luty

Marzec- 1 marzec, 6 marzec, 13 marzec, 15 marzec, 20 marzec, 27 marzec, 29 marzec

Kwiecie?- 3 kwiecie?, 10 kwiecie?, 12 kwiecie?, 17 kwiecie?, 24 kwiecie?, 26 kwiecie?

Maj- 4 maj - pi?tek,8 maj, 10 maj, 15 maj, 22 maj, 24 maj, 29 maj

Czerwiec- 5 czerwiec, 8 czerwiec- pi?tek , 12 czerwiec, 19 czerwiec, 21 czerwiec, 26 czerwiec

Lipiec- 3 lipiec, 5 lipiec, 10 lipiec, 17 lipiec, 19 lipiec, 24 lipiec, 31 lipiec

Sierpie?- 2 sierpie?, 7 sierpie?,14 sierpie?,16 sierpie?, 21 sierpie?, 28 sierpie?, 30 sierpie?

Wrzesie?- 4 wrzesie?, 11 wrzesie?, 13 wrzesie?, 18 wrzesie?, 25 wrzesie?, 27 wrzesie?

Pa?dziernik - 2 pa?dziernik, 9 pa?dziernik, 11 pa?dziernik, 16 pa?dziernik, 23 pa?dziernik, 25 pa?dziernik, 30 pa?dziernik

Listopad- 6 listopad, 8 listopad, 13 listopad, 20 listopad, 22 listopad, 27 listopad

Grudzie?- 4 grudzie?, 6 grudzie?, 11 grudzie?, 18 grudzie?, 20 grudzie?, 27 grudzie? - czwartek

____________________________________________________________________________________

Obszar: Gmina Dzikowiec

Miejsce udzielania porad: Urz?d Gminy Dzikowiec II pi?tro Sala Narad
ul. Stary Dzikowiec 2
36-122 Dzikowiec

Nowy harmonogram do ko?ca 2012 dla Gminy Dzikowiec we wtorki
w godzinach od 1300 do 1700 w dniach:

Stycze?- 3 stycze?, 17 stycze?, 31 stycze?

Luty- 14 luty, 28 luty

Marzec- 13 marzec, 27 marzec

Kwiecie?- 10 kwiecie?, 24 kwiecie?

Maj- 8 maj, 22 maj

Czerwiec- 5 czerwiec, 19 czerwiec

Lipiec- 3 lipiec, 17 lipiec, 31 lipiec

Sierpie?- 14 sierpie?, 28 sierpie?

Wrzesie?- 11 wrzesie?, 25 wrzesie?

Pa?dziernik - 9 pa?dziernik, 23 pa?dziernik

Listopad- 6 listopad, 20 listopad

Grudzie?- 4 grudzie?, 18 grudzie?

_____________________________________________________________________________________

Obszar: Gmina Rani?w

Miejsce udzielania porad: Urz?d Gminy Rani?w pokj nr. 1 Sala Narad
ul. Rynek 6
36-130 Rani?w

Nowy harmonogram do ko?ca 2012 dla Gminy Rani?w w czwartki
z wyj?tkiem 4 maja- pi?tek oraz 2 listopada rwnie? w pi?tek
w godzinach od 1300 do 1700 w dniach:

Stycze?- 12 stycze?, 26 stycze?

Luty- 9 luty, 23 luty

Marzec- 8 marzec, 22 marzec

Kwiecie?- 5 kwiecie?, 19 kwiecie?

Maj- 4 maj - pi?tek, 17 maj, 31 maj

Czerwiec- 14 czerwiec, 28 czerwiec

Lipiec- 12 lipiec, 26 lipiec

Sierpie?- 9 sierpie?, 23 sierpie?

Wrzesie?- 6 wrzesie?, 20 wrzesie?

Pa?dziernik - 4 pa?dziernik, 18 pa?dziernik

Listopad- 2 listopad - pi?tek, 15 listopad, 29 listopad

Grudzie?- 13 grudzie?, 27 grudzie?

_____________________________________________________________________________________

Obszar: Gmina Majdan Krlewski

Miejsce udzielania porad: Urz?d Gminy Majdan Krlewski pokj nr. 207
ul. Plac Rynek 1A
36-110 Majdan Krlewski

Nowy harmonogram do ko?ca 2012 dla Gminy Majdan Krlewski w poniedzia?ki
z wyj?tkiem 10 kwietnia -wtorek
w godzinach od 830 do 1230 w dniach:

Stycze?- 2 stycze?, 16 stycze?, 30 stycze?

Luty- 13 luty, 27 luty

Marzec- 12 marzec, 26 marzec

Kwiecie?- 10 kwiecie? -wtorek, 23 kwiecie?

Maj- 7 maj, 21 maj

Czerwiec-4 czerwiec, 18 czerwiec

Lipiec-2 lipiec, 16 lipiec, 30 lipiec

Sierpie?-13 sierpie?, 27 sierpie?

Wrzesie?-10 wrzesie?, 24 wrzesie?

Pa?dziernik -8 pa?dziernik, 22 pa?dziernik

Listopad- 5 listopad, 19 listopad

Grudzie?-3 grudzie?, 17 grudzie?

_____________________________________________________________________________________

Obszar: Gmina Cmolas

Miejsce udzielania porad: Urz?d Gminy Cmolas pokj nr. 13
36-105 Cmolas 237B

Nowy harmonogram do ko?ca 2012 dla Gminy Cmolas w poniedzia?ki
z wyj?tkiem 10 kwietnia- wtorek
w godzinach od 1300 do 1700 w dniach:

Stycze?-2 stycze?, 16 stycze?, 30 stycze?

Luty- 13 luty, 27 luty

Marzec- 12 marzec, 26 marzec

Kwiecie?- 10 kwiecie? -wtorek, 23 kwiecie?

Maj- 7 maj, 21 maj

Czerwiec- 4 czerwiec, 18 czerwiec

Lipiec- 2 lipiec, 16 lipiec, 30 lipiec

Sierpie?- 13 sierpie?, 27 sierpie?

Wrzesie?- 10 wrzesie?, 24 wrzesie?

Pa?dziernik - 8 pa?dziernik, 22 pa?dziernik

Listopad- 5 listopad, 19 listopad

Grudzie?-3 grudzie?, 17 grudzie?

_____________________________________________________________________________________

Obszar: Gmina Niwiska

Miejsce udzielania porad: Urz?d Gminy Niwiska pokj nr. 11
Niwiska 430
36-147 Niwiska

Nowy harmonogram do ko?ca 2012 dla Gminy Niwiska w ?rody
Z wyj?tkiem 4 maja -pi?tek oraz 27 grudnia -czwartek
w godzinach od 1300 do 1700 w dniach:

Stycze?- 11 stycze?, 25 stycze?

Luty- 8 luty, 22 luty

Marzec- 7 marzec, 21 marzec

Kwiecie?- 4 kwiecie?, 18 kwiecie?

Maj- 4 maj - pi?tek, 16 maj, 30 maj

Czerwiec- 13 czerwiec, 27 czerwiec

Lipiec- 11 lipiec, 25 lipiec

Sierpie?- 8 sierpie?, 22 sierpie?

Wrzesie?- 5 wrzesie?, 19 wrzesie?,

Pa?dziernik - 3 pa?dziernik, 17 pa?dziernik, 31 pa?dziernik

Listopad- 14 listopad, 28 listopad

Grudzie?- 12 grudzie?, 27 grudzie? - czwartek